වසර 100කට පෙර ශ්‍රී දළඳා මාලිගාවේ තිබූ ඉපැරණි බුද්ධ ප්‍රතිමාව යළිත් වැඩමවයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here