பொருளாதார நெருக்கடி : தெமடகொட எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்திற்கு முன்

25

தெமடகொட எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்துக்கு முன் பெரும் திரளான மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பு

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here