உணவை குறை கூறாதீர்கள் அது அல்லாஹ்வின் அருளாகும் | 29.11.2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here